Portreti v tej galeriji so bili ustvarjeni za različne časopise in revije z zelo omejenim časom za načrtovanje in sceniranje. Vseeno je (kadar je bilo to mogoče) v fotografijah vključen kontekst zgodbe z izbiro najboljših razpoložljivih lokacij v dani situaciji.